01492 523844emmapugh@cvsc.org.uk
About/Amdanom ni

About / Amdanom ni

The North Wales Citizens Panel is for you - the citizens of North Wales. If you live in any of the 6 counties across North Wales - Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Flintshire or Wrexham - you can get involved!

Mae Panel Dinasyddion Gogledd Cymru ar eich cyfer chi - dinasyddion Gogledd Cymru. Os ydych chi'n byw yn unrhyw un o'r 6 sir Iedled Gogledd Cymru - Ynys Mon, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu Wrecsam - fe allwch chi gymryd rhan!

 


The Citizens Panel is for people to have their say on health and social care services. 

You can get involved in the panel and have your say in lots of different ways. 

Mae'r Panel Dinasyddion yn lle i bobl leisio eu barn am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Fe allwch chi gymryd rhan yn y panel a lleisio eich barn mewn llawer o ffyrdd gwahanol.You can contact us on the phone / Fe allwch chi gysylltu a ni dros y ffon: 01492 523844
Via email / Ar e-bost: emmapugh@cvsc.org.uk
Via post / Drwy'r post: Emma Pugh, CVSC, 7 Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TG
Via this website / Ar y wefan yma: Contact
Via our Facebook page / Ar ein tudalen ni ar Facebook: North Wales Citizens Panel